יתרת אשראי לדיור ולענף הבינוי והנדלן

יתרת אשראי לדיור ולענף הבינוי והנדלן

השארת תגובה