תקנה חדשה של בנק ישראל ועדכון בנוגע לחוק מעמ 0

השארת תגובה