מהו ניגוד האינטרסים בינינו לבין הבנק?

מהו ניגוד האינטרסים בינינו לבין הבנק?

השארת תגובה