לוח סילוקין מלא

במסמך זה מתקבל פירוט של תמהיל המשכנתא שבנית במחשבון המשכנתא.

המסמך מרכז עבורך את התמהיל שהרכבת והסיכום הפיננסי שלו ומציג את לוח הסילוקין המלא (ברמה חודשית).

אולי יש משכנתא חסכונית יותר? אני מזמין אותך לגלות תמהילים נוספים ולצאת למכרז ריביות דיגיטלי

התמהיל שבנית

arrow arrow arrow arrow תמהיל

סכום
מסלול
שיטת החזר
תקופה
ריבית
מדד
החזר חודשי
החזר כולל

סיכום תמהיל

סך הלוואה
החזר חודשי
החזר מקסימלי
החזר ריבית
החזר הצמדת מדד
החזר בסוף תקופה
עבור כל שקל תשלם

לוח סילוקין חודשי

חודש
יתרת קרן
תשלום ע''ח קרן
תשלום ע''ח ריבית
החזר חודשי כולל