משתנה צמודה למדד מול משתנה לא צמודה למדד

משתנה צמודה למדד מול משתנה לא צמודה למדד

השארת תגובה