האם ריבית בנק ישראל עומדת לרדת פעם נוספת

השארת תגובה