הצד השלילי בירידת ריבית או האם אנחנו עומדים בפני מגבלות נוספות בשוק המשכנתאות

השארת תגובה