איזה מסלול עדיף לקחת כיום – משתנה צמודת מדד או משתנה לא צמודת מדד

השארת תגובה